Jövőkép a zhdanov fórumon

A jövőkép új műveletek helyreállítása

A NATO két Stratégiai Parancsnokság egyikének parancsnokaként Giambastiani tengernagy irányítja a NATO katonai strukturáinak, képességeinek és doktrínáinak átalakítását a Szövetség katonai hatékonyságának javítása érdekében.

Az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek Összhaderőnemi parancsnokaként pedig felelős az Egyesült Államok jelenlegi és jövőbeni katonai képességeinek maximalizálásáért, az összhaderőnemi erők átalakításáért a megfelelő koncepciók kidolgozása és kipróbálása által, elősegítve az interoperabilitást, közös kiképzési programokat végezve, biztosítva a felkészített és kiképzett amerikai haderőt — mindezt annak érdekében, hogy világszerte támogassa az amerikai katonai parancsnokok munkáját.

A többszörösen kitüntetett, korábban tengeralattjáró-kapitányként szolgáló Giambastiani tengernagy a jelenlegi beosztását megelőzően Donald H. Rumsfeld amerikai védelmi miniszter vezető katonai tanácsadója volt. E változásnak mi a jelentősége, és milyen az új parancsnokság struktúrája? Ez volt a NATO parancsnoki struktúrájának legfontosabb változása látás szemfolt elmúlt ötvenvalahány év során, amely a Az e történelmi csúcstalálkozón született megállapodás egy sor, a Szövetséget érintő figyelemreméltó változást eredményezett, amelyek révén az ötvenéves szervezet a XXI.

E változások megértéséhez a NATO vezetőinek azon célkitűzésére kell összpontosítani, amellyel két új Stratégiai Parancsnokságot hoztak létre, melyek egyike NATO a jelenlegi katonai működéséért felel Szövetséges Műveleti Parancsnokságmíg a másik a NATO katonai erejének jövőjére, és az ahhoz vezető útra összpontosít Szövetséges Átalakítási Parancsnokság.

műtét a látás korának helyreállítása

A Szövetséges Átalakítási Parancsnokság kényszeríti ki a változást a Szövetségen belül, és arra összpontosít, illetve motivál, hogy e változások a lehető legésszerűbben történjenek. A tagállamok és a NATO partnereinek nemzeti hadereiben is serkentjük a változásokat. Azt valljuk, hogy az ügyfeleink két nagy csoportra oszthatóak: a Szövetséges Műveleti Parancsnokság, valamint a Szövetség tagállamai.

Scorecardok használata

Funkcionális parancsnokságként katonai szempontból foglalkozunk a hosszú távú fejlődés kérdéseivel. A szövetséges a jövőkép új műveletek helyreállítása működésének jövőbeni kontextusait vizsgáljuk, hogy ezáltal a tagállamok, megfelelő információval rendelkezve képesek legyenek biztosítani a Szövetség jövőbeni igényeinek megfelelő katonai képességeket.

  1. Ведь все они знают - война будет недолгой и до терминации недалеко.
  2. Homályos látás kezelés vitaminok
  3. В первую очередь она заключила, что ребенок не сможет родиться без дополнительной помощи.

Az átalakulással kapcsolatos erőfeszítéseink keretet adnak a tagállamok ilyen irányú erőfeszítéseinek, hogy az új biztonsági kihívásokkal megbirkózni képes, koherens összhaderőnemi erőket tudjunk bevetni egy integrált hadszíntéren. A tevékenységünk nyújtotta keretek összehozzák a NATO különböző hivatalait és az egyes tagállamok tapasztalatait, koherenssé teszik azok programjait, s így optimálizálhatjuk az erőfeszítéseiket. A hosszú távú képességbeli hiányok kezelésére biztosítjuk a szükséges kutatást és technológiát.

  • Jövőkép a zhdanov fórumon
  • Hogyan lehet visszanyerni a 100% -os látást

Új koncepciók és képességek kifejlesztésén kísérletezünk. Kialakítjuk az új technológiákat és képességeket legjobban hasznosító doktrínákat, amelyekkel hatékonyabban harcolhatunk nemzetközi látásgyakorlat gyertya kereteken belül.

A NATO oktatási anyagainak összeállításakor arra törekszünk, hogy azok a legújabb doktrínákat és taktikákat tükrözzék, hogy a hadgyakorlatok legyenek életszerűek és építsenek a szövetséges és koalíciós hadműveletek során tett legújabb tapasztalatokra — ez képezi a doktrína, oktatás és hadgyakorlatok szoros harmóniáját. Bár rövid idő alatt nagyon sokat értünk el, folytatódik a NATO tagországok átalakulásának folyamata, és most a transzformáció végeredményére, folyamatára és kultúrájára összpontosítunk.

Stratégiai tervezés a környezetvédelemben Mi a stratégia? A fogalom görög szó, eredete a hadászatra utal.

Milyen szerepet töltenek be a jövőben az Szövetséges Átalakítási Parancsnokság európai regionális központjai? A központunk Virginiában, Norfolkban található, nagyon szorosan együttműködik az általam vezetett USA parancsnoksággal Összhaderőnemi Parancsnokságs roppant fontos transz-atlanti hidat képez Észak-Amerika és Európa között.

elveszett látás a szemekben

Ennek ellenére Európa-szerte számos kulcsfontosságú egységünk tevékenykedik. A norvégiai Stavangerben található, A NATO Reagáló Erők NRF és más NATO műveleti parancsnokságok parancsnokai itt sajátítják el a legújabb hadászati és hadműveleti technikákat, melyek magukba foglalják kísérleteink során kialakított és a folyamatban lévő hadműveletek alapján elsajátított innovatív koncepciókat.

Környezetstratégia | Digitális Tankönyvtár

Így a Összhaderőnemi Harceljárási Központ a katonai műveletek teljes spektrumára készült fel, műveleti parancsnokok és a törzskarok számára egyénileg kialakított küldetés-gyakorlatokkal és képzésekkel — tulajdonképpen tehát megvívhatják a csatákat, mielőtt a a jövőkép új műveletek helyreállítása művelet elkezdődne. A lengyelországi Bydgoszczban újonnan megnyitott Összhaderőnemi Képzőközpontnak az ettől eltérő, egyedi feladat az összhaderőnemi és a nemzetközi harcászati szinten.

Összhaderőnemi taktikai képzést nyújt az összhaderőnemi interoperabilitás biztosítására a kulcsfontosságú harcászati interfészek szintjén — fontos területek, melyeket mind amerikai, mind NATO-s feladataim kacsán megfogalmaztunk.

A portugáliai Monsantóban található a Közös Elemző és Értékelő Központ, amely a világban zajló tényeleges katonai a jövőkép új műveletek helyreállítása, kiképzés, hadgyakorlatok és kísérletek elemzésére a jövőkép új műveletek helyreállítása NATO-központ, és amely egy interaktív adatbázist hozott létre és üzemeltet.

Ezen valós idejű, dinamikus folyamat létrehozásának kritikus fontosságú lesz a hozama a műveleti kiképzés minőségének gyors javítására, és a gyors prototipizáló megoldásokat igénylő lényeges képességbeli hiányosságok azonosítására tett erőfeszítéseink szempontjából. A NURC aktív tevékenységével hozzájárul az olyan területek gyors transzformációjához, mint például a tengeri aknák elleni védelem, a gyors környezeti felmérés, a katonai oceanográfia és a partvidéki tengeralattjáró-ellenes hadviselés.

Az oktatási partnereinkkel való együttműködés és a tanfolyamok tartalmának kialakításában való részvétel lehetővé teszi a duplikációk elkerülését a képzések során. Mik a jelenlegi prioritásai? Az első számú prioritásunk a Szövetség katonai képességeinek javítása. Ebből a szempontból nélkülözhetetlen a transzformáció felvállalása, a NATO stratégiai jövőképe alapján meghatározva az igényeket.

Új koncepciókat kell kialakítani, új megoldásokat kell kifejleszteni, és azokkal kísérletezni, és a jónak bizonyuló ötleteket tényeleges képességként kell megvalósítani. A második: a jövőt fürkészve soha nem szabad szem elől téveszteni a jelent, amikor a napjaink haderőit felkészítjük a folyamatban lévő NATO- hadműveletek kihívásaira.

A Szövetséges Átalakítási Parancsnokság a Szövetséges Hadműveletei Parancsnokság és az NRF parancsnokaival együttműködve biztosítja az alapszabályukban meghatározott képességek létrehozásához szükséges támogatást.

A negyedik: a Szövetséges Átalakulási Parancsnokság átalakítási potenciáljának teljes kiaknázásához továbbra is szükséges a NATO elkötelezettsége a Parancsnokság anyagi és személyi erőforrásainak teljes biztosítása iránt.

Végül, a Szövetséges Átalakulási Parancsnokság együttműködik minden olyan nemzettel, amely a katonai képességeik fejlesztése érdekében a Szövetség partnere látás mínusz egy helyreállítás gyakorlatokkal lenni. A katonai átalakítás bonyolult koncepció. Pontosan mit ért ez alatt? A transzformáció legnagyobb kihívása kulturális jellegű, és az emberek elméjében zajlik.

A transzformáció intellektuálisan egy olyan hozzáállást igényel, amely folyamatosan törekszik innovációra és kísérletezésre a gyakorlatban használható képességek biztosítása érdekébentovábbá a tapasztalatok gyors hasznosítására. Kulturális tekintetben ez a kockázatvállalás jutalmazását, a változtatások végrehajtására képes folyamatok és egyének meghatározását és nemzetközi kultúra eljuttatását a legalacsonyabb gyakorlati szintekig.

Az Egyesült Államok a jövőkép új műveletek helyreállítása belekezdett abba, amit én a teljesen önkéntes alapú haderő Az átalakulás itt felgyorsult az elmúlt évtizedben az USA Összhaderőnemi Parancsnokságának szerves fejlesztésével - ez a parancsnokság teljes mértékben elkötelezett az USA fegyveres erőinél a változások végrehajtását kikényszerítő ügynökségként betöltött funkcionális szerepköre iránt.

Ahogy megkezdjük munkánkat fontos felismernünk azt, hogy az átalakításnak nem kell elkezdődnie és véget érnie. Ez egy szüntelen folyamat, amelyet a globális biztonsági környezet egyre gyorsuló változásai hajtanak előre, és amely reagál ezekre a változásokra.

Miközben ezen a folyamaton dolgozott az Szövetséges Átalakítási Parancsnokság meglehetősen gyorsan kialakított egy következetes előrevezető utat.

Ez a Szövetség műveletei jövőbeli jellegének katonai a jövőkép új műveletek helyreállítása kezdődik, amelyet mi egy általunk stratégiai jövőképnek nevezett dokumentumban rögzítettünk. Ez a stratégiai jövőkép egy kulcsfontosságú dokumentum, amely átalakítási tevékenységeink összességének összehangolására törekszik.

Mielőtt tényleges adatokkal töltenénk fel a rendszert meg kell tervezni az adatbázist. Az adatbázis megtervezéséhez a következő szempontokat kell figyelembe venni: koncepcionális adatmodell; implementációs adatmodell a felhasznált szoftver adatmodellje i ; a rendelkezésünkre álló GIS szoftver külön korlátozásai; az elvégzendő feladat ok földrajzi határai; a feladat ok hoz szükséges térbeli és leíró adatok metainformációi; alkalmazandó adatgyűjtési módszerek; a beszerzendő adatok időbeli ütemezése. A rendelkezésünkre álló koncepcionális illetve implementációs modell meghatározza, hogy milyen objektumokkal dolgozhatunk egyszerű, összetett, stb.

A Szövetséges Hadműveleti Parancsnoksággal, a nemzetekkel és számos partnerrel együttműködve a haderők együttműködési képességeire vonatkozó koncepciókkal, politikákkal, doktrínákkal és eljárásokkal foglalkozunk a jövőbeli műveletek környezetének meghatározása révén.

Ez az átfogó stratégiai jövőkép fogja előrevinni az átalakítási folyamatot az egész szervezeten belül, és közvetlenül befolyásolja majd a Szövetség védelmi tervezését. A stratégiai jövőképnek a védelmi tervezési folyamaton keresztül történő megvalósításához a jövőkép új műveletek helyreállítása jövőbeli képességek meghatározása nagyon fontos.

Amint a képességek meghatározása megtörtént, a koncepció fejlesztési és kísérletezési folyamat fogja feltárni azok létrehozásának módját. Ez túlmegy az új fegyverrendszereken — olyan platformokon, mint hajók, harckocsik és repülőgépek - és doktrínákat, eljárásokat, szervezeti prototípusokat és együttműködési mechanizmusokat foglal magába.

Az átalakítási folyamat kulcsfontosságú része az oktatás és képzés, amely biztosítja, hogy a háborút megvívó személy oktatásban és képzésben részesüljön az új koncepciók vagy eljárások terén.

Azonnali képzési erőfeszítéseink fókuszában az Összhaderőnemi Alkalmi Kötelék parancsnoka és annak vezérkara áll.

A scorecardok segítenek az adatok elemzésének megjelenítésében, hogy az üzleti stratégia jobban ismertethető, illetve kommunikálható legyen. Scorecardok létrehozásával a célközönség könnyebben megérti, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a teljesítmény és a célok. A globális fejlécen válassza az Új menü Scorecard parancsát. Az Új scorecard párbeszédpanelen adja meg a scorecard nevét.

Az ő képzésük és a valós körülmények között folytatott műveletekre — például az afganisztáni NATO-küldetésre — való felkészítésük nemcsak már most növeli a A jövőkép új műveletek helyreállítása Hadműveleti Parancsnokság értékét, hanem kulcsfontosságú hajtóerőt jelent az átalakítási gondolkodásmódnak a Szövetség katonai vezető körében való meghonosítása terén.

Ez biztosítja majd a Szövetség sikerét a folyamatban levő műveleteknél, valamint elveti jövőbeli siker csíráit képességeink átalakításánál is. Ennek az átalakítási kirakós játéknak az utolsó darabja a folyamatban levő műveletek értékelése. Ahogy korábban is említettük, a Szövetséges Átalakítási Parancsnokság értékelő központja be van ágyazva a folyamatban lévő műveletekbe, hogy állandó visszajelzés álljon rendelkezésre, amely segíti a jövőkép, a védelmi tervezés és a jövőbeli képességek további meghatározását, és ily módon a teljes integráció és egyetértés megvalósulását az egész Szövetségben.

Habár az átalakítási folyamatot úgy írtam le, mint lépések sorozatát, valójában ezek kapcsolódnak egymáshoz és valós időben egymással párhuzamosan működnek, a jövőkép új műveletek helyreállítása folyamatosan értékeljük követelményeinket, felülvizsgáljuk szükség szerint jövőképünket, új koncepciókat fejlesztünk ki, teszteljük és értékeljük őket prototípus-készítésen és gyakorlatokon keresztül, valamint még jobb képességeket biztosítunk a jövőben.

Ahogy mondtam, az átalakításnak nincs kezdete és vége.

látásélesség diagnózis

Teljesen egyetértünk egyrészt abban, hogy milyen irányt akarunk követni, másrészt abban, hogy hogyan akarunk oda eljutni. Gyakran beszélgetünk, vezérkaraink pedig rendszeresen találkoznak, hogy megvitassák olyan kérdések egész sorát, amelyeken mindkét Stratégiai Parancsnokság dolgozik.

Jövőkép a zhdanov fórumon

Ahogy az Egyesült Államokban mondani szoktuk, kicsi a különbség a két Parancsnokságunk között, a napi munkakapcsolat pedig nagyon szoros. A Szövetséges Átalakítási Parancsnokság és a Szövetséges Hadműveleti Parancsnokság eltérő szerepét jól érti a két vezérkar.

A Szövetséges Átalakítási Parancsnokság felelős a Szövetség haderői és képességei folytatódó átalakításának előmozdításáért és felügyeletéért. A Szövetséges Hadműveleti Parancsnokság felelős a Szövetség összes műveletéért.

A Szövetséges Hadműveleti Parancsnokságot úgy tekintjük, mint két fő ügyfelünk egyikét, és mindent megteszünk azért, hogy Jones tábornok és vezérkara hozzájusson azokhoz az eszközökhöz és ahhoz a képzéshez, amelyekre a NATO műveleteinek lefolytatásához szükségük van.