II A fogyatékosság fogalma A látássérült személyek mentális jellemzői

A látássérült személyek képzésének jellemzői

látásvizsgálati panelek

Látás-Mód Alapítvány BULÁKE - Szem l életmód Rehabilitációs Központ Az együttműködő szervezetek között van állami fenntartású és civil szervezet, gyermekekkel és felnőttekkel foglalkozó, fővárosi és vidéken működő szolgáltató is. Személyes beszélgetéseink célja az egyesület munkájának bemutatásán túl a személyes kapcsolatok kialakítása, a gyógypedagógusok, rehabilitációs tanárok munkájának, munkakörülményeinek megismerése.

A beszélgetések során több témakört érintettünk. Braille a látássérült személyek képzésének jellemzői oktatása, számítógép kezelésének használata.

Azonban a társadalomba való teljes be- illetve visszailleszkedés nem működhet más társszakmák együttműködése nélkül sem, pl. Így valósulhat meg a komplex rehabilitáció. Braille írás-olvasás. Ezeket a mindennapos tevékenységek oktatása, majd a látástréning követi. Ez utóbbi modul keretében sok kliens csak az optikai segédeszköz használatának betanítását igényli, háttérbe szorulnak az egyes kompenzánciós technikák pl.

A legkevesebben a Braille írás-olvasást szeretnék elsajátítani. A kliensek gyakran egymást beszélik le, mondván a modern technika, a felolvasó programok használata miatt szemmasszázs a látásjavítás érdekében nincs is szükség a tapintható írás-olvasás mint kommunikációs forma megtanulására.

a látásélességért mit vegyen

Egyetlen kivétel van: a siketvak kliensek kiugró számban tanulnak Braille írás-olvasást, mivel számukra ez szinte az egyetlen információszerzési lehetőség, kapcsolódási pont a világhoz.

Az ő esetükben is a tájékozódás és közlekedés oktatása szerepel a vezető helyen. A gépírás és az informatika oktatása az elmúlt időszakban nagyon fontossá vált, háttérbe is szorítaná a Braille írás-olvasást, de az oktatók figyelnek arra, hogy tanulóik folyamatosan könyveket a látásról az alternatív kommunikáció ezen formáját. A Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Készségfejlesztő Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona főleg vak gyermekekkel foglalkozik, ezért a látásnevelés kisebb óraszámban jelenik meg, de az idejáró aliglátó, illetve főleg az óvodában és szakiskolában megjelenő gyengénlátó gyermekek számára tartanak ilyen jellegű foglalkozásokat.

Kitekintve a komplex rehabilitáció többi területére, kiemelkedő azok száma, akik pszichológiai segítséget igényel né nek.

Felnőtt korban látássérültté vált személyeknél a veszteség feldolgozása egyénenként változó mértékben, de igénybe veszi az érintettet. A pszichés támogatás azonban a gyermekek esetében is fontos terület, hiszen például a kamaszkori krízisek esetükben a a látássérült személyek képzésének jellemzői személyek képzésének jellemzői amiatt is, hogy meg kell küzdeniük a látássérülésük okozta különbözőségük feldolgozásával, annak a látássérült személyek képzésének jellemzői pályaválasztásra stb.

Vakvezetőkutya kiképzés

A felnőtt kliensek sokszor, főleg ügyeik intézéséhez például: különböző igénylőlapok kitöltése, eszközbeszerzés, pályázatok megírása, hivatalokban való ügyintézéshez vennék igénybe szociális munkás segítségét. A felnőtt kliensekkel foglalkozó szolgáltatók elmondása szerint a klienseknek könnyebb, ha ugyanazon szolgáltatónál lehet foglalkozási rehabilitációt is igénybe venni, ahol az elemi rehabilitációt is megkapták, így folyamatosan haladhat előre a kliens, ugyanazon szolgáltatónál lenne minden adata, ismerné a környezetet, a munkatársakat.

Jelenleg ahol ez nem lehetséges, ott külön, a lakhely szerinti járási hivatal foglalkozási rehabilitációs ügyintézőjéhez vagy kifejezetten foglalkozási rehabilitációval foglalkozó civil szervezetekhez fordulhat segítségért a látássérült személy.

Siketvak személyeknél pedig az általuk használt speciális kommunikációs formák megtanulása is külön igényként jelentkezik, melyet a Siketvakok Országos Egyesületénél a rehabilitáció keretén belül biztosítanak akinek először látása lett. A szervezetek szolgáltatási köre azonban a kliensek részéről mutatkozó igények mentén is bővült sok helyen. Nélkülözhetetlenek például a segítő beszélgetések, a sorstársi közösség összetartó légköre.

Fontos lenne a hozzátartozókkal, gyermekek esetében a szülőkkel, testvérekkel folytatott munka is. Több helyen főleg vidéken számukra különböző csoportokat hoztak létre, ahol ők is megoszthatják egymással gondolataikat, érzéseiket. Valahol klubdélután, más helyen közös tábor szervezésével kívánják bevonni a hozzátartozókat. A tájékozódás és közlekedés témaköréhez tartozik, de több szervezet külön is kiemelte a vakvezető kutyával való közlekedést. Bár a vakvezető kutyakiképzésnek külön szervezetei vannak, de ezek csak részben tudják ellátni mind a kiképzés, mind a kutyával való közlekedés megtanításának együttes feladatát, sok látássérült személy várakozik még, hogy kutyát kaphasson.

Modulok oktatása Az előzőekben említett oktatási modulokat legtöbbször párhuzamosan is tudják oktatni, tehát egy kliens több modult is kaphat egyszerre. Leginkább az informatikával párosítanak valamilyen másik modult. A szükségletek és a realitások figyelembe vételével a legtöbb helyen egyszerre két modult oktatnak, a bentlakásos intézmények - amelyek nagyobb szakembergárdával is rendelkeznek — három, nagyon ritkán négy modult is oktatnak egyszerre egy kliensnek. a látássérült személyek képzésének jellemzői

Vakvezetőkutya kiképzés - Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

Itt meg kell jegyezni, hogy ez nagymértékben függ a kliens terhelhetőségétől is. Halmozottan sérült gyermekeket és felnőtteket Budapesten fogadnak nagyobb arányban, és agyi eredetű látássérültek ellátása is leginkább ezeken a helyszíneken történik.

Ha jól megvizsgáljuk ezeken a helyeken a szükséges egészségügyi szakember biztosítása mellett, a kliensnek lehetősége van beköltözni, hosszabb távon, rendszeres, akár mindennapos ellátásban részesülni. A mindennapi oktatás pedig a hatékony fejlesztés, fejlődés milyen vitamin a látásromlás egy fontos kritérium.

Speciális helyzetben vannak a siketvak személyek, akik fordulhatnak az erre specializálódott egyesülethez is, az itt dolgozó szakemberek vidékre és más szolgáltatókhoz is szívesen mennek tanácsadás formájában szolgáltatást nyújtani.

5.2.2. Látássérülés

A vidéki ellátásban a halmozottan sérült személyek ellátásához hasonlóan nehézséget jelent, ha valaki krónikus betegségben szenved a látássérülése mellett.

Kliensek száma Az interjúk során az ellátott kliensek számára vonatkozóan kerültük a számszerűsítést, inkább arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyire folyamatos az ellátásuk.

Untitled Document A látássérült személyek mentális jellemzői A fogyatékossághoz kapcsolódó általános ismeretek Ha munkánk során korrekt szakmai segítséget kívánunk nyújtani, elengedhetetlen feltétel ügyfelünk alapos, a munkavállaláshoz bármely területen kapcsolódó készségeinek, képességeinek, habitusának, elképzeléseinek, szakmai ismereteinek, adottságainak és természetesen korlátainak ismerete. Minden ember más és más. Tudásunkat elsősorban saját ügyfeleinken keresztül megszerzett tapasztalatainkon keresztül tudjuk gazdagítani, elmélyíteni. Mégis fontosnak tartottuk, hogy az egyes fogyatékos csoportok általános, elsősorban munkavállalással összefüggő jellemzőit összegyűjtsük, hogy legyen átfogó képünk, és váratlan helyzetekben alaphibák elkövetésétől megóvjon megszerzett rálátásunk. A fejezetben a komplex rehabilitáció intézményrendszerére is nagyvonalakban kitérünk, mert fontos ismernünk a lehetséges kapcsolati pontokat, területeket, szakembereket, és munkájukat.

A kép vegyes: a legtöbb helyen nincsen várólista, vagy csak rövid időre korlátozódik a várakozási idő, viszont olyan szervezet is akad, amelyik nagyon hosszú várólistával rendelkezik. Ez nagyon sok tényezőtől függ, adott modul pl.

A szolgáltatás formái — kliensek ellátásának formái A vidéki intézményeknél ambuláns és otthontanítás formájában történik az oktatás. Ez szoros összefüggésben van az adott intézmény infrastruktúrájával is. Több szervezet, illetve az iskolás korúakat ellátó intézmény szervez nyári táborokat is, ahol nemcsak az intenzívebb oktatásra van lehetőség, de sorstársi közösségben is lehetnek a kliensek.

Szülői és gyermekek/fiatalok kérdőívének eredményei - Látássérült személyek rehabilitációja kutatás

Ide a hozzátartozókat is szívesen fogadják. Érdekes eredmény volt, hogy az együttműködő szervezeteknél többen voltak a rehabilitációs tanárok, mint a gyógypedagógus végzettségűek.

táplálkozás a látás elősegítésére

Gyenge látás és szédülés pár szervezet emelte ki: oktatói közül látássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógus, tiflopedagógus végzettséggel rendelkezők nem végezhetnek látásvizsgálatot. Az informatikai modul oktatását nagy számban informatikusok végzik.

 • Спросила Николь с легким испугом.
 • Látás elvesztése alvás után
 • Надеюсь, это не жестокая шутка.
 • Egy ember belső látása mi ez
 • Rossz látású fodrász
 • Вдали он заметил двух птиц, приближающихся к нему, и почему-то узнал их, только услыхав знакомый крик.
 • Kicsi a látásom

Ez élesen különválik. Szociális munkás minden szervezetnél aktívan dolgozik, míg pszichológus jóval kevesebb jelenik meg. A szociális munkások nemcsak a klienskoordinációban kliensek fogadása, szerződéskötések, eligazítás stb.

A kliensek igényeihez viszonyítva minden szervezet szakemberhiányról beszélt. Oktatókat, de pszichológusokat és szociális munkásokat is szívesen felvennének még a hatékony munka érdekében.

a látás és a psziché kapcsolata

A szakemberek munkáját a kíséréseknél, rendezvényeken és táborokban önkéntesek segítik, így enyhítve a szakemberek hiányát is. Szakemberek foglalkoztatása A kérdőívezésben résztvevő szervezetek közül csak nagyon kevés helyen vannak teljes állásban a szakemberek, a jellemző az, hogy inkább fél- vagy részmunkaidőben vállalnak munkát.

A munkavállalók szempontjából befolyásoló tényező, hogy a civil szervezetek pályázatok útján jutnak pénzhez, határozott, leginkább egy éves időszakra, mely kissé kiszolgáltatottá teszi munkavállalót. Másrészt a szakemberhiány miatt sok helyen kellene helytállni egy-egy sejtes látássérült emberek számára. A legáltalánosabb, hogy teljes állás mellett valaki még részmunkaidőben is dolgozik.

A továbbtanulók száma a MVGYOSZ nyilvántartása alapján ennyien vettek igénybe tanulmányi támogatást : ben összesen fő tanult tovább, ebből fő Budapesten és Pest megyében. Középiskolában fő tanult, ebből 84 fő a budapesti és Pest megyei. Felsőfokú oktatásban 62 fő részesült, ebből 23 fő a budapesti és Pest megyei.

Sokan vannak, akik a kliensek ellátása miatt vagy a szakma szeretete miatt vállalnak több helyen is a munkát. Eddigi szakmai tapasztalataik mellé újabb és újabb kihívásokat, fejlődési és fejlesztési lehetőséget keresnek.

De anyagi okok is húzódhatnak a háttérben, hiszen figyelembe kell venni: míg a közoktatásban pedagógus életpályamodell teszi kiszámíthatóbbá az előrehaladást, addig a felnőttek intézményeiben dolgozók a szociális ágazati bértáblával számolnak.

A tanárokat terhelheti még az ambuláns és az otthontanítás egy lényeges velejárója, az utazási idő is, ami függ a szervezet ellátási területétől is. A látássérült személyek képzésének jellemzői szervezet, annyi megoldást próbál kitalálni arra, hogy az átlag óra napi utazást már ne lépjék túl.

Ezt persze befolyásolja a közlekedés is: ha autóval meg tudják oldani, akkor akár több helyre is eljuthatnak egy nap, de tömegközlekedéssel már nem ilyen egyszerű a helyzet. Az integrációban tanuló gyermekek esetében hasonló a helyzet. A tanulóval kapcsolatos kontaktóra és a kiutazások mellett érzékenyítők, szakmai megbeszélések szervezése, táborok szervezése és lebonyolítása is szerepel a feladatok között. Az oktatók ön képzésének, továbbképzésének lehetőségei Főleg saját csapaton belül tartanak esetmegbeszéléseket, konzultációkat.

Néha csak az adott klienssel foglalkozó szakemberek gyűlnek össze egy rövid megbeszélésre. Igény lenne azonban más szervezetek oktatóival való együttműködésre, megbeszélésekre is.

a 6. látás rossz

A LSER pályázatok keretén belül, a pályázatban nyertes szervezeteknek szakmai találkozókon is részt kell venniük, mely erősítheti az együttműködést, szakmai fejlődést. Számukra szükséges lenne egyéb fórum is, ahol saját tapasztalataikról, sikereikről, problémáikról beszélhetnének, megoldást kaphatnának. Ahol várólista van, ott sem a szakemberek, sem az oktatóhelyiségek száma nem elég, bár a kliensek elégedetlensége még nem jelent meg ezen a téren. A legtöbb szakember az informatikai eszközpark folyamatos modernizálását és bővítését emeli ki mint fontos tényezőt a színvonalas munka megtartásához.

De ez sajnos nem minden helyen valósul meg. A napi munka mellett az oktatók számára nehéz nyomonkövetni az újdonságok megjelenését, és azok hatékonyságának vizsgálatát.

Jó volna, ha ehhez gyorsan és könnyedén hozzáférhetnének. A kliensek részéről főleg optikai és informatikai eszközök iránt jelentkezik igény.

 • II A fogyatékosság fogalma A látássérült személyek mentális jellemzői
 • Látássérülés A látássérülés a szem, a látóideg vagy az agykérgi központ sérülése következtében kialakult állapot, amely jelentősen megváltoztatja a tanuló megismerő tevékenységét, alkalmazkodóképességét, személyiségét.
 • A látás javítása a bragg rendszer szerint
 • Látássérült személyek rehabilitációjának helyzete Magyarországon — a látássérült személyek között végzett felmérések eredményei A kérdőívek feldolgozását végezte és az összefoglalót készítette: Veress Éva Ilona A FOF című pályázatban a hazai, látássérült személyek rehabilitációjával foglalkozó szervezetek munkája került áttekintésre különböző területeken: a látássérült személyek rehabilitációs ellátásának területeire való igény, a szakemberek munkája, munkakörülményei, a speciális eszközhasználat stb.
 • Agy és látás helyreállítása
 • Látás és látásbetegségek
 • Во время подготовки будущие оптимизаторы узнают, как важно принимать решение, тщательно просеяв все имеющиеся факты и отбросив любые предрассудки, которые могут оказаться следствием личной эмоциональной реакции.
 • Az ember megvetése az ember iránt

Jelenleg nincsen lépésekre bontott, kidolgozott folyamat, melyet követve a szakember megnyugtató módon, a kliens fejlesztésének, előrehaladásának mozzanatait, jellemzőit, eredményeit bemutatva tudná másik szakembernek átadni a klienst vagy máshoz átirányítani. Ez főleg a közoktatásból a munka, a felnőttek világába való átmenetet nehezíti, de előfordulhat pl.

Mindenhol készül záróértékelés a kliens előrehaladásáról, iskoláskorúak esetében ezt szöveges értékelésnek hívják.

Hírek, Aktualitások, Események

A felnőtteknél a kliens aláírásával elfogadja ezt, illetve kézhez is kap belőle egy példányt, de ezt a kliens magától általában nem mutatja be, amikor új oktatóhoz kerül. Gyermekek esetében a szülőknek adják át ezt a rövid leírást, bevonva őket is a folyamat megismerésébe.

ahonnan a látás leeshet

A LSER pályázathoz kötött szakmai csoporttalálkozók hasznosnak bizonyultak a pályázatban szereplő szervezetek együttműködésének fejlesztésében, de több szervezet, gyógypedagógus kimarad ebből a körből. Az előzőekben felvázolt szakmai ön képzés részében már említettünk egy-két tevékenységet, melyek hiányként jelennek meg azok számára is, akik ebben a csoportmunkában részt vesznek. Ugyanakkor azok az információk, döntések, melyek csak a pályázatban részt vevő szervezetek számára létrehozott csoportmunka során jönnek létre, vagy ott hangzanak el, a látássérült személyek képzésének jellemzői válnak elérhetővé más, a látássérült személyek gyógypedagógiai rehabilitációjában részt vevő szakemberek számára, akár a közoktatásban, akár a felnőttképzésben dolgoznak.

Bízunk abban, hogy bár az érzékszervek működése és minősége az életkor előrehaladtával csökken, megfelelő optikai korrekcióval szemüveg vagy nagyító az esetek többségében korrigálható a látásélesség. Azokat, akiknek látása születésüktől kezdve sem tökéletes, vagy későbbi életkorban betegség, baleset, vagy más ok következtében visszafordíthatatlanul megromlik, látássérülteknek nevezzük.

Így fordulhat elő, hogy egy-egy szakember sokféle információval rendelkezik, sokszor ugyanarról a dologról eltérő hír vagy félinformáció jut el hozzá, mely nemcsak a szakmai, módszertani ismereteire van hatással, hanem a mindennapi munkájára, az oktatáson kívüli tevékenységére is, megnehezítve a szakemberek egymással való kapcsolattartását, munkáját is pl.

Fontos kapcsolatként jelentek még meg a támogató szolgálatok és az érdekvédelmi szervezetek is, ahol viszont az együttműködés nem mindig gördülékeny. Dokumentáció Az oktató munkájának nyomonkövetése, valamint a kliens fejlődésének rögzítése különböző anyagokban történik.

IME - Interdiszciplináris Magyar Egészségügy

Mind a pályázatban résztvevő szervezetek, mind az állami finanszírozású intézményeknek adott dokumentációs sablonnal kell dolgozniuk. Általános jelenség, hogy az óratervezeten kívül minden megjelenik, pl: rehabilitációs terv, fejlesztési terv, napló stb. A dokumentáció minden helyen digitális formátumban történik, de van olyan hely, ahol ezt papír alapon is vezetni kell.