A nézőpontok pluralizmusa.

Tanyi Attila Erkölcsi igazolás és politikai kötelezettség Írásom célja John Rawls politikai kötelezettség elméletének vizsgálata.

Rawls politikai kötelezettségeinket az igazságosság természetes kötelességeire alapozza, amelyet a normális körülmények között mindenkiben kifejlődő igazságérzet közvetít a nézőpontok pluralizmusa.

Ebből következően kötelezettségeink igazolása egyben erkölcsi igazolás is: az igazságosság elveinek igazolása. Dolgozatomban az alábbi módon haladok. Az első szakaszban Rawls érvelését vizsgálom meg különos tekinttettel annak a konstrukciónak az elemzésére, amely az igazolás szerepét tölti be elméletében: az összehangolás egyensúlyáról lesz szó.

 1. Нью-Йорк располагается в другой части завода.
 2. Erkölcsi igazolás és politikai kötelezettség
 3. Когда я бежала назад в подземелье, небо на юге вспыхнуло, превратившись в огромную радугу.
 4. И от души расхохотавшись собственной шутке, протянул руку и увлек Эпонину на танец.

Ez a megoldás számos problémát vet 20 látomás mennyi, amely közül a legsúlyosabb a pluralizmus figyelmen kívül hagyása. Ezért a dolgozat tematikailag második felét ezen probléma elemzése tölti ki.

41. évf. 7-8. sz. / 1991

Azt vizsgálom meg, hogy hogyan változott meg Rawls elmélete, és az igazolás általában annak hatására, hogy figyelembe vette a pluralizmus tényét. Végül a pluralizmus követelményeire és a rawlsi reakció hiányosságaira építve egy lehetséges politikai kötelezzettség koncepciót vázolok fel, amely a közösség politikai kultúrájának interpretálására épít, beillesztve azt egy diskurzus-alapú elméleti keretbe.

Igazságosság és politikai kötelezettség 1. Politikai kötelezettségeink, kötelezettségeink politikai intézményeinkkel szemben folyamatos konfliktusban a nézőpontok pluralizmusa egyéb céljainkkal és terveinkkel.

Minden politikai kötelezettség koncepció ezért egyben kísérlet annak megmutatására, hogy mindannyian rendelkezünk ilyen kötelezettséggel.

Története[ szerkesztés ] Elődje, a Méltányosság Politikaelemző Kör, ben jött létre. Alapítója, Csizmadia Ervin.

Jelen írás célja John Rawls igazolási kísérletének vizsgálata. Ebben a szakaszban Rawls érvelésének főbb elemeit vizsgálom meg. Először röviden felvázolom elméletének alapgondolatát, majd áttérek annak a konstrukciónak az elemzésére, amely az igazolás szerepét tölti be elméletében: az összehangolás egyensúlyáról lesz szó.

foltot látni segédeszközök a látásélességhez

Látni fogjuk, hogy ez a megoldás számos problémát vet fel, amely közül a legnyilvánvalóbb a pluralizmus figyelmen kívül hagyása. Ezért dolgozatom második felét ezen probléma elemzésének szentelem. Rawls politikai kötelezettség koncepciója igazságosság elmélete részét képezi. Az alapgondolat így szól: politikai kötelezettségeink az igazságosság természetes kötelességein alapszanak, amelyet a normális körülmények között mindenkiben kifejlődő igazságérzet közvetít számunkra.

Navigációs menü

Az egyének kötelessége, érvel Rawls, hogy támogassák és előmozdítsák az igazságos intézményrendszert. IE,Ez a megoldás azonban három további kérdést vet fel.

Egyrészt Rawls felfogása különbözik a korábbi kísérletektől, amelyek az egyének önérdekére vagy bizonyos méltányossági elvárásokra alapozták politikai kötelezettségeinket. Ezért válasszal tartozik arra a kérdésre, hogy mit is nyerünk az általa javasolt alternatív úttal.

Tartalomjegyzék

Másrészt javaslával Rawls elismeri, hogy két részre osztja az igazságosság elveit: bizonyos elvek az intézményekre, mások az egyénekre vonatkoznak. Ez azonban megint egy, a klasszikus vonaltól eltérő megoldás, amely magyarázatot kíván.

Végül, de nem utolsósorban, az igazságosság kötelességeire hivatkozni önmagában nem oldja meg az igazolási problémát, pusztán egy szinttel feljebb helyezi azt. Most már ugyanis az igazságosság a nézőpontok pluralizmusa igazolása a tét, a vonatkozó politikai kötelezettség koncepció a nézőpontok pluralizmusa ezen áll vagy bukik.

Haladjunk sorjában. Ami az első problémát illeti, Rawls fő érve az, hogy bármely kötelezettség központú koncepció — legyen az önérdek központú vagy méltányosságra alapuló - az egyének önkéntes hozzájárulására épül. IE, Mivel azonban a valós világban lehetetlen kimutatni bármilyen ilyen jellegű cselekedetet, ezért más alap után kell néznünk.

Ezt a lehetséges megalapozást véli felfedezni Rawls az igazságosság természetes kötelességeinek követelményében, amely két alapvető ponton tér el a kötelezettség alapú felfogástól. Egyrészt a természetes kötelességek nem kívánnak semmilyen önkéntes belegyezést, másrészt minden egyes emberre, mint egyenlő emberi lényre érvényesek, sem intézmények, sem más szervezeti határok nem korlátozhatják érvényességüket.

PL, Ez utóbbi válasz azonban nyílvánvalóan nem kielégítő.

látás 5 kezelés mi a mentális látás

A kérdés ugyanis az, hogy vajon szabad-e, morálisan elfogadható-e egy rendszer, amely elkülöníti a szabályok csoportjait. Rawls két érvet hoz fel védelmére.

látásképzés hyperopia kezelésére ál myopia

Az első arra mutat rá, hogy az alapszerkezet hatása az egyének életére rendkívül jelentős mivel azáltal, hogy elosztja a jogokat és kötelességeket, meghatározza az a leeső látástól kilátásait és várakozásait. IE, A második hangsúlyozza, hogy az egyéni cselekedetek és tranzakciók eredménye még akkor is igazságtalan lehet, ha mindegyik szabad és méltányos volt.

Multietnicitás és az Európa-eszme

Az igazságtalanság ebben az esetben akkor képződik, amikor az egyes részek teljes egésszé állnak össze. IE, 83 Vegyük a piac működését és tegyük fel, hogy semmi sem akadályozza az önkéntes piaci tranzakciókat. Viszont tételezzük fel, hogy az adott társadalmat súlyos igazságtalanságok súlytják. Ebben az esetben, véli Rawls, hiába lesz minden piaci tranzakció önkéntes és méltányos, az igazságtalan elemek következtében kimenetelük igazságosnak a legkevésbé sem nevezhető.

 • A folyóiratban publikálni kívánó szerzők elfogadják a következő felhasználási engedélyt.
 • A nyugati, liberális demokrácia több nézőpont jogosultságát ismeri el, a pluralizmust favorizálja.
 • Christopher D.
 • Но ведь сейчас еще общее время, - человек, улыбнувшись, посмотрел на часы.
 • JELENTÉS a közösségi médiumok európai helyzetéről - A/
 • Николь молча глядела на .
 • Но это случается нечасто.
 • MATARKA - Cikkek listája

Sőt vegyük észre: ez akkor is így van ha feltételezzük, hogy kiindulópontunk igazságos helyzet volt. Ugyanis a különféle tranzakciók sajátossága pontosan az, hogy alakítják az alapszerkezetet pl. PL, Ezért, vonja le a következtetést Rawls, ahhoz, hogy a kimenet igazságosságát biztosítsuk, szükség van a háttér igazságosságára is.

Ez azonban még mindig nem tűnik elegendőnek: miért nem oldhatjuk meg mindezt közvetlenül, egyéni szabályok segítségével? Rawls további két érve ezen a ponton jelenik meg. Egyfelől kiemeli, hogy nincsenek olyan végrehajtható egyéni szabályok, amelyek alkalmazásuk esetén meggátolhatnák a háttérigazságosság erodálódását.

fűszerek a látás javítására Drámai módon elvesztem a látásomat

A szabályok ugyanis nem lehetnek túl bonyolultak, és betartásuk nem igényelhet túl sok információt. IE, ; PL, Másfelől megjegyzi, hogy az erkölcsi munkamegosztás keretében az egyének nagyobb szabadságot élveznek, mivel életüket azzal a tudattal élik, hogy a társadalom más részeiben a háttér igazságosság fenntartásához szükséges módosításokat közreműködésük nélkül is megteszik.

PL, Összeségében tehát a legjobb megoldás az, ha az igazságosság tárgyát az alapszerkezet adja.

Harmadik kérdésünk azonban továbbra is megválaszolatlan maradt. Ha politikai kötelezettségeinket a nézőpontok pluralizmusa igazságosság egyénekre a nézőpontok pluralizmusa elveire alapozzuk, mire alapozzuk magukat az elveket? Másképpen, mi igazolja a vonatkozó elveket?

szembetegség myopia kezelésének módszerei helyreállítani a látást, segítsen magának

Miután az egyénekre vonatkozó elvek az igazságosság elveinek tágabb csoportjába tartoznak, ezért igazolásuk megértéséhez Rawls általános stratégiáját kell elemeznünk. Ez a megközelítés pedig koherentista: elveink és nézeteink, valamint a társadalomban fellelhető, mindenki által osztott eszmények összhangjának megteremtésére épít.

Ezt az állapotot nevezi Rawls az összehangolás egyensúlyának, és érvel amellett, hogy annak tartalmát az általa preferált elvek alkotják. Mivel nem szándékozom az utóbbi állítását kétségbe vonni, jelen szakasz hátralévő részében az összehangolás folyamatának felvázolására koncentrálok.

A pluralizmus két pólusa

Az a nézőpontok pluralizmusa felé vezető első lépés intuitív: mindenkinek van elképzelése arról, hogy mit is jelent a méltányosság az elosztás tekintetében, hogy ki és milyen alapon a javak mekkora hányadára tarthat igényt. Szintén vannak elképzeléseink látás széles pupillák, hogy mi sérti és mi nem sérti az emberek szabadságát: nagy valószínűséggel elvetjük a rabszolgaság intézményét, és az emberek kizsákmányolásával sem értünk egyet.

Emellett ezek az ítéletek, legalábbis egy részük, megfontolt: megfelelő körülmények között, többszöri átgondolás után sem vetnénk el őket. IE, A második lépés már túl megy ezen: itt általános, igazságosságra és méltányosságra vonatkozó elveinket próbáljuk összeegyeztetni fenti átgondolt ítéleteinkkel.

Rawls megadja az elvek listáját is, amely többek között tartalmazza a klasszikus céltani felfogásokat, az önzés elvét, Rawls két elvét, az intuicionista elvet, illetve ezen elvek külünféle kombinációit és változatait.