Dániel látomása

Látomás 9 5 mit jelent

Az álmot rögvest leírta.

ApCsel. 16.

Így hangzik: 2Ezt jelenti Dániel: Éjszakai látomásomban azt láttam, hogy íme, az ég négy szele a nagy tenger ellen támadt. Mindegyik különbözött a másiktól.

Hungarian Bible: Easy-to-Read Version Látomás az arany mécstartóról 4 Az angyal, aki beszélt velem, visszatért hozzám és felébresztett, mint mikor valakit az álmából ébresztenek föl. Egy színarany mécstartót — válaszoltam —, amelynek olajtartója is van a tetején. Hét olajmécses[ a ] van a mécstartón, amelyekhez egy-egy cső vezet az olajtartótól.

Láttam, amint kitépték a szárnyait, de aztán fölemelték a földről, s mintha ember lett volna, két lábára állították, sőt emberi szívet is kapott. Ez párduchoz hasonlított.

Dániel látomása

Hátán négy madárszárnya volt. E vadállatnak négy feje volt és hatalmat kapott.

Akkor ismét a saját népemmé lesznek, én pedig igazán az Istenük leszek. Most ugyanezt mondom nektek: 10 A Templom alapjának megépítése előtt nem volt eredménye sem az emberek, sem az állatok munkájának. Azelőtt nem volt biztonságban az ellenségtől senki, aki egyik városból a másikba ment. Azelőtt minden embert a társa ellen fordítottam.

Félelmetes, rettenetes és szörnyű erős volt. Hatalmas vasfogai voltak: falt és rágott, a maradékot pedig széttiporta a lábával. Egészen más látomás 9 5 mit jelent, mint a többi vadállat, tíz szarva volt.

látomás 9 5 mit jelent

De előbb az addigi szarvak közül hármat kitéptek. Lám, ezen a szarvon emberi szemhez hasonló szemek voltak, meg fennhéjázón beszélő száj.

látomás 9 5 mit jelent

Látomás az Ősöregről és az Emberfiáról. Ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj tiszta, mint a gyapjú.

  • A távolsági látás helyreállítása
  • ApCsel. | Biblia. A Magyar Biblia Tanács fordítása | Kézikönyvtár

Trónja lobogó lángból volt, kerekei meg izzó parázsból. Ezerszer látomás 07 mi ez szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren álltak előtte.

látomás 9 5 mit jelent

Ítéletet tartottak, és felnyitották a könyveket. Olyan volt, mint az Emberfia.

látomás 9 5 mit jelent

Amikor az Ősöreghez ért, színe elé vezették. Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek neki kellett szolgálnia. Hatalma örök hatalom volt, amely nem enyészik el soha, és királysága nem megy veszendőbe.

A látomás magyarázata. Fogai vasból voltak, karmai meg bronzból.

látomás 9 5 mit jelent

Falt és rágott, a maradékot pedig széttiporta a lábával. Ennek szemei voltak, és fennhéjázón beszélő szája, és nagyobbnak látszott, mint a többi szarv. Ez felfalja, összetiporja és szétzúzza az egész földet.

látomás 9 5 mit jelent

Utánuk pedig egy látomás 9 5 mit jelent kerül uralomra. Ez különbözik a többiektől, és három királyt megaláz.

Új fordítású revideált Biblia

Azt tervezi, hogy megváltoztatja az időket és a törvényeket. Mindnyájan a kezébe kerülnek egy időre, két időre és egy fél időre. Az ő országa örökkévaló ország lesz, neki szolgál, és neki engedelmeskedik minden uralkodó. Engemet, Dánielt, gondolataim úgy megrémítettek, hogy arcom színe is elváltozott.

  • Szemhéj sérve szemészeti
  • ÁMÓSZ KÖNYVE | 9. fejezet - Az ötödik látomás: Nincs menekvés az ítélet elől

A dolgot jól szívembe véstem.