Mítoszok, mitológia | azantikvarium.hu

Mitológia és mitológiai világkép

Tartalom

  látás 5 14 évesen

  Mítosz, mitológia 3 perc olvasás A szépirodalomnak, a nyelv művészetének időbeli kezdetét lehetetlen valamiféle pontos évszámhoz kötni. A legősibb ránk maradt írásos emlékek is már fejlett, hosszú időn át folytatott irodalmi gyakorlatot feltételeznek, s ezeket is évszázadokkal, talán évezredekkel megelőzték a szájhagyomány útján terjedő mondák, a mítoszok.

  A mítoszok összességét, illetőleg a mítoszokkal foglalkozó tudományt mitológiának nevezzük.

  Egyes társadalmi jelenségek, intézmények, vallási szokások magyarázata és védelme céljából utólag is alkottak mítoszokat. A mitikus világképben ily módon a tudományos, a művészi és a vallásos magatartás csírái teljes egységben jelentkeznek, szétválásuk pedig a társadalmi fejlődés későbbi szakaszaiban rendkívül egyenlőtlenül megy végbe. A művészet és a mítosz együttélése igen hosszú ideig tartott, s a mitologikus motívumok — új értelmezésben, jelképként, hasonlatként — voltaképpen mindmáig állandó ihletforrásai az irodalomnak, de más művészeti ágaknak is.

  kerékpár javítja a látást

  Ennek legfőbb oka, hogy a mítoszok kimeríthetetlenül gazdag folklorisztikus anyagot őriznek, amely az idilltől a legmegrázóbb tragikus konfliktusokig az ember egész életét, minden lehetséges élethelyzetét átfogja. Hirdetés A mitikus elképzelések leglényegesebb vonása az emberinek és az emberfelettinek sajátos egysége: a mítoszok ezért leginkább emberformájúnak antropomorfnak elképzelt istenekről és természetfeletti képességekkel mitológia és mitológiai világkép, többnyire isteni származású hősökről szólnak.

  látás mínusz 10