Gyakori megbetegedések

Ésszerű táplálkozás az orvostudomány szempontjából. Génekre szabott táplálkozás | TermészetGyógyász Magazin

A fogszuvasodás etiológiája és patogenezise Tóth Zsuzsanna A fogszuvasodás keletkezésére vonatkozóan az elmúlt évtizedekig százával születtek elképzelések. Ezek között egyes részmechanizmusok a mai tudásunknak is megfelelő magyarázatot nyertek. Ezek az elméletek a fogszuvasodás keletkezésében különféle külső exogénilletve belső endogén tényezőket, a fog keményszöveteinek szervetlen és szerves állományát roncsoló demineralizációs, ill.

A négyezer évvel ezelőtti, a fogban élő szú jelenlétével magyarázott feltételezéstől hosszú út vezetett addig, amíg a tudományos vizsgálómódszerek fej-lődésével a fogszuvasodás kóroktana napjainkra tisztázódott.

Nyers élelmiszer diéta. A nyers élelmi diéta: A nyers élelmezés előnyei és hátrányai

A fogszuvasodás kialakulásának korszerű magyarázata A fogszuvasodás a fog keményszöveteinek multikauzális etiológiájú megbetegedése. Keletkezéséhez egyszerre négy alapvető elsődleges vagy primer tényező megléte szükséges Newbrun,ezek mindegyike elengedhetetlen feltétele a caries kialakulásának 2.

miért csökken a látásom rövidlátás megkeményedik

A fog keményszöveti felszínén megtapadó biofilm foglepedék, dentális plakk tartalmazza a cariogén folyamatban részt vevő mikroorganizmusok tömegét. A lepedékben egyrészt a nyálból származó, másrészt a táplálkozás következtében felgyülemlő tápanyagok, és lebomlási termékeik a mikrobiális flóra szereplőinek táptalajt szubsztrátum szolgáltatnak. Ésszerű táplálkozás az orvostudomány szempontjából a dentális plakk mikroorganizmusai a szénhidrátokat lebontva demineralizáló hatású savas végterméket produkálnak, a fogzománcot cariogén attak éri.

A savas pH idővel semlegesítődik megteremtve ezzel az ásványi visszaépülés, a remineralizáció feltételét. Minél gyakrabban éri cariogén attak demineralizációs hatás a fogfelszínt, annál ésszerű táplálkozás az orvostudomány szempontjából idő áll rendelkezésre a remineralizációra.

Összegzés: A táplálkozás szerepe az egészséges életmódban. A táplálkozás értéke a test számára

Látást javító eszközök cariogén attakok gyakorisága a demineralizáció túlsúlyához, és irreparábilis üregképződéshez vezethet. A negyedik feltétel tehát az időfaktor, melynek jelentősége az időtartam mellett a gyakoriság fogalmával függ össze szorosan.

A fogszuvasodás kialakulásában az említett négy elsődleges etiológiai feltételen kívül számos biológiai életkor, nem, genetikai adottságok, fajtabeli és családi körülmények, alkati és immunológiai jellegzetességeka viselkedésből eredő, valamint környezeti, földrajzi, szociális, gazdasági tényező is fontos befolyásoló jelentőséggel bír.

Ezek a caries patomechanizmusában szereplő másodlagos vagy szekunder tényezők 2. A lepedék elsősorban olyan védett területeken képes megtapadni, ahol a tisztítás, tisztulás nem érvényesül. A szakirodalomban a dentális plakk fogalmát egyre inkább a biofilm fogalma váltja fel. A dentális plakkban mikroorganizmusok, leukocyták, macrophagok, hámsejtek mutathatók ki. A mikroorganizmusok és anyagcseretermékeik mellett tartalmazza a mikroorganizmusok létéhez szükséges tápanyagokat is.

A halványsárga, krémszínű felrakódás laikus szemmel olykor nehezen különíthető el a fogfelszíntől 2. A caries etiológiájában esszenciális szerepet vállaló supragingivális lepedék a fogak sima felszínén approximálisan és gingiválisan, valamint a barázdákban, és gödröcskékben található. A bakteriális supragingivális lepedék az oka az ínygyulladás gingivitis kialakulásának is, a gyulladásban lévő ínyszél alatt fellelhető subgingivális plakk szerepe pedig a fogágybetegségek kialakulásában, lefolyásában meghatározó.

A dentális plakk patogenecitására vonatkozóan a nem specifikus plakk-hipotézis szerint minden plakk patogén, jelenléte tehát mindenképp kóros elváltozást okoz. Ezért a fogszuvasodás és a fogágybetegségek megelőzése csakis a lepedék maradéktalan eltávolításával képzelhető el.

Loeschespecifikus plakk-elmélete szerint viszont a biofilm csak akkor patogén, ha a következményes megbetegedés fogszuvasodás, parodontopathia is igazolható. Ezért a megelőzés érdekében a teljes lepedékmennyiséggel szemben elegendő lenne csak a patogén kórokozókat eltávolítani a szájüregből. Számuk jelentős csökkentése jó szájhigiénével mechanikus tisztítással, kémiai szerek segítségével is elérhető. A szuvas üreg a cariogén flóra Streptococcus mutans, Lactobacillusok rezervoárja, ennek megszüntetése, azaz a fogszuvasodások konzerváló fogászati ellátása a fogorvos feladata.

Az egészséges és a helyreállított ésszerű táplálkozás ésszerű táplálkozás az orvostudomány szempontjából orvostudomány szempontjából újrakép-ződő lepedék cariogén potenciálja már elenyésző, ésszerű táplálkozás az orvostudomány szempontjából nem a cariogén Streptococcus mutans, hanem a caries kialakulása szempontjából érdektelenebb törzsek Streptococcus mitis, Streptococcus sanguis kolonizálják elsődlegesen.

A szervezetünk, a szájüregi megbetegedések és a manapság mindinkább biofilmként említett dentális lepedék komplex és dinamikus kapcsolatát egy ökológiai rendszer működéseként kell érteni.

A dentális plakk kialakulása jól meghatározott sorrendiségű akkumuláció eredménye.

"A megfelelő táplálkozás elmélete" fő tézisei

A megtapadásra képes, nyállal és nyeléssel ki nem ürülő mikroorganizmusok, a szájüreg különböző retenciós helyszínein különféle komplex kolonizációkat alakítanak ki.

Ismeretes, hogy a fogatlanok csecsemők, idős emberek szájüregi mikroflórája szegényes, nem hasonlít a fogakkal rendelkező állapot baktériumban gazdag környezetére.

  • Preventív fogászat | Digitális Tankönyvtár
  • Az orvostudomány modern, innovatív technológiája. - Étrend

Hogy a cariogenesisben a mikroorganizmusok szerepe döntő, gnotobiotikus állatkísérletekkel; szájüregi baktériumok hatására in vitro körülmények között a természetes carieshez hasonló demineralizáció létrehozásával, emberen és állatkísérletekben az antibotikumoknak a cariesre gyakorolt hatásának vizsgálatával, valamint a különféle szuvas üregekből izolált specifikus baktériumokkal ésszerű táplálkozás az orvostudomány szempontjából.

Ok-okozati összefüggést azonban egyetlen kórokozó és a szuvas folyamat között nem lehet kimutatni. A Streptococcusok szerológiailag izolált nyolc törzse közül a Streptococcus mutans szerepe döntő a caries kialakulásában.

Epidemiológiai vizsgálatok szoros összefüggést mutattak ki a Streptococcus mutans előfordulása és a DMF-index között. Domináns jelenléte bizonyítható a cariesaktív egyedek flórájában. A Streptococcus mutans savtermelő és savtűrő baktérium, melynek adhéziós, azaz megtapadási képessége, különösen cukrok jelenlétében, kiemelkedő.

A megfelelő táplálkozás rendszerének alapelvei

Ennek jelentősége a lepedék képzésében van. Intracelluláris és a tokjában tárolásra kerülő extracelluláris poliszacharidokat szintetizál, s ezek lebontásával szénhidrátbevitel-mentes idő-szakokban is képes tejsavat termelni.

mit jelent a látás 0 2 vitaminok látókapszulákhoz

A Streptococcusok jelenléte a caries kezdeti kialakulásában elsődleges, míg a folyamat progressziójáért már a szintén savtűrő és savtermelő Lactobacillusok is felelősek. A kutatási eredmények a Streptococcus mutans cariogenezisben betöltött nem specifikus szerepét, és a biofilm mint ökológiai működési egység fontosságát hangsúlyozzák.

Az eleinte egy, két, majd egyre több baktériummal kolonizált biofilm viselkedését tanulmányozó tudományos kutatásoknak köszönhetően megismertük a lepedék kialakulásának jól elkülöníthető fázisait. A biofilm kialakulása A fog előtörésekor szájüregben való megjelenésilletőleg fogmosás után azonnal a zománcfelszínen vékony sejtmentes, szerves protein film, a szerzett pellicula jelenik meg, melyet adhézió révén pionír baktériumok Streptococcus sanguis, Actinomyces viscosus, Actinomyces naeslundii és Peptostreptococcus kolonizálnak.

Az adhéziós látás mínusz hány százalék nagy jelentőségű a glukozil-transzferáz enzim jelenléte, mert cukor jelenlétében elősegíti az extracelluláris matrix polimerizációját, s ez által a Streptococcus mutans erős adhézióját 2.

A megtapadt mikroorganizmusok szaporodásával alakul ki a háromdimenziós térben és működésében szervezett, vegyes kultúrájú biofilm, a dentális plakk.

Dr. Tamasi József: Vegán széklet, predán széklet - korai tünetek

A lepedékről leváló baktériumok máshol kolonizálódhatnak. Az elsődlegesen megtapadt mikroorganizmusok szaporodásával növekszik a lepedék kiterjedése és vastagsága. A folyamathoz hozzájárul más, önálló megtapadásra képtelen baktériumok társulása.

A dentális plakk összetétele különbözik az eltérő tulajdonságú felszíneken keményszövet — lágyszövet. A nyelvháton például a Streptococcus salivarius, míg a keményszöveteken a Streptococcus sanguis és mitis jelenléte dominál. Elő-fordulási arányuk a biofilmben nagyon különböző lehet az elenyészőtől a túlnyomó mennyiségig.

  • Vega? Vegán? Ketogén? Mi az igazság a trendi diétákról? - azantikvarium.hu
  • Diéta a gyomor- és nyombélfekélyek, heti menü, élelmiszerbolt lista - Hasnyálmirigy-gyulladás

A barázdákban és gödröcskékben található plakk összetétele kevésbé, a sima felszíneké jóval bonyolultabb. Ugyanakkor a sima felszínek között is nagy eltérések vannak a vestibuláris, az orális és az approximális felszíneket összehasonlítva. A szájüregben előforduló baktériumok közül a megtapadni képeseknek is kellő számban, egy bizonyos küszöbértéket túllépve kell előfordulniuk, hogy kolonizációra készek legyenek.

Ezen az elven lehet bakteriológiai módszerrel tesztelni az érintett személynél a szuvasodási hajlamot, azaz a cariesrizikót.

Evolúciós örökség

A biofilm működése — a caries patogenezise A dentális plakkban kolonizálódott baktériumok térben és működésben szervezett, anyagcseréjükben integrált mikrobiális közösséget alkotnak. Anyagcseréjükkel egymás számára kedvező vagy kedvezőtlen életkörülményeket teremtenek. A dentális plakk összetétele eleinte inkább aerob, alacsony patogenitású a kezdeti gyér plakk-flóra még nem termel túl sok káros metabolitot.

Az érési folyamat eredményeként az érett plakk elsősorban anaerob összetételűvé válik.

1. Biztonságos vakcinák a járványok megelőzésére

Gyorsan metabolizálja a rendelkezésre álló szénhidrátokat szerves savakká, ami által jelentős és időben elhúzódó pH-csökkenést idéz elő.

A pH 5,0 és 5,5 közötti tartományában már megkezdődik a zománc demineralizációja, a klinikailag épnek tűnő felszín mellett a felszín alatti zománcréteg ásványanyag-tartalma csökken, porózus lesz. A területet leszárítva krétafehér, opák elszíneződés látszik caries incipiens. Alacsonyabb pH-nál pH 3,0—4,0 a zománcfelszín a savhatás következtében már felérdesedik.

A megfelelő táplálkozás elmélete - Az olaj

A dentális plakk pH-ingadozásával párhuzamosan zajlik a keményszöveti felszínen demineralizáció és remineralizáció, azaz az ásványianyag-tartalom csökkenése és beépülése. Egyszeri pH-esés még nem okoz jelentős keményszöveti elváltozást, de a gyakori szénhidrátkínálat: a hosszan tartó alacsony pH-jú környezet eredménye olyan fokú demineralizáció, hogy a fogszövet szerkezete visszafordíthatatlanul destruálódik, és üreges szuvas lézió képződik.

Miután a szájüregben biofilm állandóan képződik, és a biofilm metabolikusan mindig aktív, tulajdonképpen a szuvasodási folyamat állandóan jelenlévő, természetes folyamat. E jelenség megértése fontos a szuvasodást meg-előző módszerek alkalmazásánál. Segítségükkel a szuvasodási folyamat kontroll alatt tartható, elérhető, hogy ne vezessen klinikailag manifesztálódó szuvas lézió kialakulásához.

Diagnostics

Cariesaktív és cariesmentes egyedekben a dentális plakk viselkedése különböző. A cariesrezisztens személyeknél az éhgyomri pH magasabb.

mocsarak a látás helyreállításán az emberi látás romlása

A dentális plakk akkor cariesaktív, ha pH-ja egyszeri szukróz bevitelre 20—50 percig a kritikusnak tartott 5,5 körüli érték alatt marad. A cariesaktív plakk savtermelése duplája, mint amennyi a cariesinaktív biofilm esetén meghatározható. Megjegyzendő, hogy a főétkezések közötti édesség fogyasztása állandó savas attakot eredményez a fogfelszínen. A dentális plakk tápanyag-utánpótlásának forrása a gazdaszervezet táplálkozása és a nyál, kisebb, de jelentős mértékben pedig az ínybarázda váladéka és a leváló epithelialis sejtek.

A dentális plakknak mint ökológiai rendszernek fenti energiafedezete többek közt intra- és extracelluláris poliszacharidok képzésére fordítódik. A lebontás eredménye olyan anyagcseretermékek pl.

1. engedélyezett és tiltott élelmiszerek az 1-es étrendhez

Ha a plakk ökológiai közössége túlnyomórészt szerves savakat termel nagy mennyiségben, akkor a lepedék alatt caries alakul ki. Amennyiben többségében toxinok, proteolitikus enzimek és más antigén természetű anyagok termelődnek, parodontális megbetegedés az eredmény. A táplálkozás és a caries közötti összefüggések A táplálkozás és a fogszuvasodás összefüggéseinek tárgyalásakor a táplálékok összetevői, tulajdonságai, a tápanyagokkal kapcsolatos tudnivalók az elsődlegesek ugyan, de nem lehet eltekinteni a rágás és a nyál szerepének ismeretétől sem.

A táplálék a szájüregbe jutásakor azonnal hatást gyakorol a fogszuvasodás és a fogágybetegségek kialakulásának körülményeire.

idegen test látása ginkgo biloba és látás

A tápcsatornába kerülő élelmiszerek nyállal keverednek, és rágás, őrlés után nyeléssel jutnak tovább. A nyál szerepe kiemelt a cariogenezisben. Ugyan anticariogen tulajdonságai túlsúlyban vannak, ismeretesek a fogszuvasodás kialakulásának kedvező jellegzetességek is lásd később, az általános szervezeti tényezőket tárgyaló részben. A szájüregbe jutó táplálék egyrészt biztosítja a biofilm mikroflórájának a ésszerű táplálkozás az orvostudomány szempontjából és a szaporodáshoz szükséges tápanyag utánpótlását, másrészt más összetevői, hatóanyagai révén befolyásolhatja a szájüregi képletek pl.

A táplálékfelvétel módja, mi a rövidlátó emberek jövőképe, gyakorisága, a szájban való tartózkodás időtartama, a táplálék összetétele, konzisztenciája olyan paraméterek, melyek jelentősen módosítják a következményeket.

A táplálék fizikai állaga, kémiai összetétele és lebomlási termékei révén fejt ki hatást, mely hatás kétféleképpen: exogén külső és endogén belső módon jelentkezik. Az exogén helyi jellegű, praeresorptiv hatás, mert még a tápanyagok felszívódása előtt a szájüregben a rágással és szájüregi képletekkel való közvetlen érintkezéssel kapcsolatos. A fogfelszín szempontjából ez a hatás a fog szájüregben való megjelenése, azaz az előtörés után, posteruptiv módon jelentkezik 2.