Kutatási módszerek és eszközök

A látásromlás kutatási módszerei

Jelentős felfedezést tettek szegedi kutatók a szemészeti klinikán

Kutatási módszerek és eszközök Célkitűzés A lecke célja, hogy meghatározza a kutatás metodikájának fogalmát, hogy ismertesse a kvantitatív és a kvalitatív kutatások jellemzőit és alkalmazási lehetőségeit, hogy bemutassa a feltáró és a feldolgozó kutatási módszereket, továbbá definiálja az érvényesség és a megbízhatóság fogalmát. Követelmények A hallgató tudja meghatározni a kutatás metodikájának fogalmát, ismerje a kvantitatív és a kvalitatív kutatások ismérveit, előnyeit, hátrányait és alkalmazási lehetőségeit, tudja megnevezni a feltáró és a feldolgozó kutatási módszereket, illetve tudja definiálni az érvényesség és a megbízhatóság fogalmát.

Tanulási idő: kb.

 • Támogasd a Qubit munkáját!
 • Vers vigyázzon a látásodra
 • Látás mínusz 6 ami azt jelenti
 • A világon mindenütt tudnak a magyar agykutatásról – interjú Roska Botonddal | MTA
 • Roska Botond: Olyan vakság, amin nem lehet segíteni, nem létezik - Qubit
 • Jelentős felfedezést tettek szegedi kutatók a szemészeti klinikán
 • Kutatási módszerek és eszközök

Falus, Két alapvető kutatási módszert különböztetünk meg. Az egyik a kvantitatív, azaz mennyiségi kutatás, a másik pedig a kvalitatív, vagyis a minőségi kutatás.

Japán nő kapta a világ első őssejtekből épített szaruhártyáját

Stokes, a Kvantitatív kutatási módszerek A kvantitatív módszerek arra építenek, hogy az emberi tulajdonságok bizonyos megnyilvánulásai mérhetők, ezáltal számszerűsíthetők is. Éppen ezért a számításokra, illetve a mért adatokra fókuszál, a jelenségeket elsősorban a mérhető vonatkozásaikban szemléli. Célja, hogy számszerűen is alátámasztott eredményeket nyújtson.

 1. Vitaminok a látás helyreállításához

Segítségével választ kaphatunk például az alábbi kérdésekre: Hányan? Hány százalékban?

a látásromlás kutatási módszerei

Milyen arányban? Milyen mennyiségben? Vagyis a kapott adatok mennyiségi mutatók.

a látásromlás kutatási módszerei

E kutatási módszer rendszerességeket és szabályszerűségeket kutat, és ezekre nézve von le következtetéseket. Ebben az esetben a kutató vagy kérdező nem mindig találkozik közvetlen módon a kutatási alannyal, ezért csak azokkal az adatokkal dolgozhat, amelyek a strukturált adatfelvétel során rögzítésre kerültek.

Japán nő kapta a világ első őssejtekből épített szaruhártyáját - Qubit

Így a kvantitatív módszerrel önmagában nem lehet hasznosítani azokat a kiegészítő információkat, amelyek esetleg a kutatás során jelentkeznek és megfigyelhetők például amik a kikérdezett non-verbális kommunikációja révén az adatok árnyalására lennének alkalmasak. Kvantitatív szemléletű kutatást végzünk: ha célunk, hogy kvantitatív módon is alátámasszuk az általános, alapérvényű jelenségek feltárását; ha nagyobb létszámú csoportról szeretnénk mennyiségileg is feldolgozható információkat kapni; ha az alkalmazott kvantitatív módszerek jelentősen hozzájárulnak a kutatási eredmény pedagógiai kvalitatív értelmezéséhez, és nem csupán illusztratív értékű numerikus adatok feltüntetéséről van szó.

a látásromlás kutatási módszerei

A kvalitatív módszerek általában mélyebb, árnyaltabb ismeretek megszerzésére irányulnak és viszonylag kis elemszámú mintán történik az adatfelvétel. A kapott eredmények nem számszerűsíthetők, nem mérhetők. A kutatás célja a különböző szabályok mozgatórugóinak feltárása, a szabályszerűségek megértése.

Roska Botond: Olyan vakság, amin nem lehet segíteni, nem létezik

Nem az általánosságra, hanem a specifikumokra helyezi a hangsúlyt, emiatt érvényessége magas. Ebben az a látásromlás kutatási módszerei az emberek, célcsoportok gondolkodása, a reakciói, a cselekedetei is a kutatás részét alkotják. Egyes kvalitatív kutatásoknál pl.

a látásromlás kutatási módszerei

Így olyan területekre is betekintést nyerhet a kutató, amelyek a mennyiségi adatok mögött rejlenek. A non-verbális információtartalom gyakran több adatot a látásromlás kutatási módszerei a kutató számára, mint a kimondott szavak információtartalma. Sajátosságaiból adódnak a kapott adatok hátrányai is: a mérés során nagyon magas a szubjektivitás lehetősége, amely erősen befolyásolhatja a megbízhatóságot.

 • Támogasd a Qubit munkáját!
 • Látás, a tanuló nem reagál jól
 • Szülés után a látás esett

A kvalitatív kutatások két nagy csoportba oszthatóak: a beavatkozás módszerét sztereogramok a látás károsodásához kutatások, például az interjú, amivel egy későbbi leckében foglalkozunk részletesebben; a beavatkozás mentes kutatások, melyek lényege a megfigyelésekben ragadható a látásromlás kutatási módszerei. Funkciójuk az egyéni jellemzés, leírás, magyarázat adása különböző személyekről és tevékenységeikről, dokumentumokról, pedagógiai szituációkról, jelenségekről, történésekről.

Sántha, A beavatkozás mentes kutatások egyik gyakran alkalmazott formája a tartalomelemzés, mely a meglévő adatok másodlagos elemzését jelenti például a beszédek, anyakönyvi adatok, az oktatási rendszerek dokumentumainak összehasonlítása, analízise. Fontos szem előtt tartanunk, hogy a kvantitatív és a kvalitatív módszereknek egyaránt helye van a pedagógiai kutatásokban, nem zárják ki egymást.

Sántha, Feladat Fogalmazzon meg példákat az iskolai gyakorlatból: mely jelenségeket lehet kvantitatív és melyeket lehet kvalitatív módon kutatni?

A kutatási módszerek egy további csoportosítási lehetősége Falus, : Feltáró módszerek:.