Navigációs menü

Minőség és látásmód

Jellemzői[ szerkesztés ] A komikus hiba, a képzavar, az össze nem illő elemek, ellentétes esztétikai minőségek társultsága a komikum tiszta formáiban feloldódik, míg a groteszkben ez a hiba nemcsak központi erejű, hanem feloldatlan és feloldhatatlan marad, időtlenné emelődik, s bizarrságának megfelelő világszemléletet fejez ki.

minőség és látásmód

A groteszk világa zárt, egyformán lehetséges benne a reális és irreális, a komikum és tragikum, a fenségesség és alantasság, a valóság és a fantasztikum. Művelői gyakran ábrázolnak visszataszító, undorító elemeket, torz, rút, borzongató dolgokat.

Gyakori kiváltója az elidegenedettséga szorongás és a félelem.

  • Groteszk – Wikipédia
  • A páros interjú első részét ITT találja.
  • Bárkiből válhat jó fotós, akár hobbi fotózásról, akár profizmusról beszélünk, hiszen rengeteg eszköz, tudás és technológia áll a rendelkezésünkre.

Története[ szerkesztés ] A groteszk kifejezést először a A romantikában főként Friedrich von Schlegel és Victor Hugo elemzéseiben válik teljes jogú esztétikai kategóriává, amely a legszélsőségesebben ellentétes pólusok: a fenséges és alantas, tragikus és komikus, ijesztő és nevettető, rút és szép, taszító és csábító vonások egységbe szervezésével vált ki hatást. A groteszk hatásban a súlypont általában eltolódik: ennek alapján lehetséges a tragikus, a komikus és az analitikus groteszk megkülönböztetése.

minőség és látásmód

A groteszk alkotások, a groteszk ábrázolási mód nagyarányú elterjedése a A struktúra lényege — mutat rá a német Wolfgang Kaysera groteszkről szóló legátfogóbb monográfia szerzője — az otthoniasság látszata mögül hirtelen fölbukkanó minőség és látásmód világ, a világ széttöredezettsége, a lét szakadékaiból föltörni kész démoni minőség és látásmód, amelynek azért nem lehet harmonikus ábrázolása, mert akkor az emberi világrend teljes jogú tagjává tennők az apokalipszist.

Mindezek miatt a groteszk humánus művészet, a tudáson alapuló tiltakozás korszerű művészi formája.

A látásmĂłd, ahogy mi fotĂłsok látjuk – FotĂłsHĂ­azantikvarium.hu

A harmonikussal szemben, amelyre a világ központjában álló és attól elkülönülő, klasszikus-szimmetrikus testfelépítésű ember jellemző, a groteszk ábrázolásban eltűnik a határ ember és a világ között, a kettő elemei heterogén módon összekeveredhetnek. Az emberábrázolásra a testi és lelki vonások eltúlzása vagy torzítása a jellemző. Az ember életműködései — hangsúlyozza Mihail Bahtyina groteszk orosz kutatója Rabelais művészetéről szóló munkájában — elemi erejű kozmikus működések a groteszkben.

Ugyanakkor a társadalmi lényként megjelenített ember is többnyire elemi erejű, irracionális késztetések kivitelezője, de a groteszk ábrázolásokban a hősök cselekvése fényt derít ezek természetére akárcsak a groteszk egyik tárgyi ősforrásában, a népmesében.

Színészi minőség és rendezői látásmód

A groteszk ábrázolásra általában a leírás tárgyiassága, egyes elemek nagyfokú részletezése és kiemelése a jellemző, ugyanakkor a művészi teljességre törekvés. Ez együttesen — s az ábrázolt típusok kis száma miatt — gyakran vezet allegóriához.

A szépirodalomban[ szerkesztés ] A szépirodalmi műfajok közül a groteszk inkább az epikus és a drámai műfajban jelenik meg: a regényben elsősorban groteszk ötlet, epizód vagy jelenet formájában.

A többnyire groteszk elemekből építkező regény általában szatirikus regény, de a fantasztikus regényben is fontos szerepet játszanak a groteszk elemek.

A rövidebb epikus formák közül a novella képes teljes egészében a groteszk paradoxonra építeni.

A látásmód, ahogy mi fotósok látjuk

A lírában elsősorban a hatás felől ragadható meg a groteszk, de a groteszket eredményező sajátos poétikai eszközökről már kevesebbet tárt fel a kutatás; kétségtelen, hogy elsősorban például az álomköltészetre jellemző képiség és látomásosság, a fekete humor, az irónia és bizonyos ritmikai- rímeltetési eljárások, valamint — a vers nyelvi rétegében — utaló vagy kettős jelentések eredményeznek groteszk hatást.

A groteszk novella korai legnagyobb alakja Giovanni Boccaccio Dekameron.

minőség és látásmód

A romániai magyar írók közül Nagy Dániel Cirkusz c. Minőség és látásmód költők is gyakran használták és használják a groteszk formákat egy-egy vers erejéig.

Sajátítsd el minden lépését a fotózásnak tanfolyam segítségével!

Képzőművészetek, zene, tánc, fotó, film[ szerkesztés ] A groteszk kezdettől fogva a művészetek valamennyi területén jelen van, korábban, mint ahogyan a groteszk fogalma megjelent a művészetfilozófiábangondoljunk csak a bibliai jelenetek képi ábrázolására Ádám és Éva kiűzetése a paradicsomból, az ördöga bűnök ábrázolása, minőség és látásmód.

A jó vitaminok a látáshoz képzőművészetben például Gácsi Mihály festő-grafikus, Csíky László szobrász alkotásai sorolhatók a groteszk műfajába. A zenében például Kodály Zoltán Háry János c.

Ismert a groteszk táncokfotókfilmek műfaja. Ismert groteszk a Hungarikum című magyar rajzfilmsorozat, amely a magyar történelmet mutatja be gúnyos és groteszk módon.